Åpen kirke

Kirken er åpen nesten alle tirsdager kl 17 til 19:30.

Kirken er åpen de fleste tirsdager* kl. 17-19.30 for opplevelse av kirkerommet og kunsten i kirken — og for stillhet og bønn.

Personlig skriftemål hos prest gis det anledning til under Åpen kirke tirsdager kl. 18-19.00 i fastetiden.

Velkommen!

* Det er ikke Åpen kirke disse datoene i 2017: 17. januar, 24. januar og 7. februar.

Kontaktinformasjon for Uranienborg menighet

Uranienborg kirke ligger på Uranienborghøyden rett bak Slottet. Ta 19-trikken fra Majorstua eller Nationaltheateret t-banestasjoner og gå av på Briskeby. Kirken ligger rett ved skolen.

Kontoradresse:
Daas gt 19, 0259 Oslo

E-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.
Telefon: 23 62 90 80. 
Telefon- og besøkstid: Tirs-Tors 10-14