Vigsel i kirken

Dere er velkommen til å gifte dere i Voksen kirke! Prestene som jobber i kirken kan også bli med brudepar til andre kirker i prostiet.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet.

En godkjent vigselsperson erklærer så ekteskapet gyldig. I kirken ber presten så om Guds velsignelse over ekteskapet. Par som er borgerlig viet kan komme og få en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.