Støtt Voksen menighet!

Vi ønsker å oppmuntre til fast givertjeneste i Voksen. I kirkens 22. år gleder vi oss over en levende menighet med over 150 frivillige involvert. Vi har tilbud for de fleste aldersgrupper.

Menigheten har bruk for den økonomiske stabiliteten og forutsigbarheten som en fast givertjeneste gir. Ditt bidrag er med på å finansiere viktige deler av menighetens arbeid.

Til høsten startes Voksen Soul Children, et kortilbud i alderen 1. - 4. klasse. Til dette trenger vi nye midler, ca. 40 000 kr i året. Bli med og støtt et viktig arbeid!

Vi dekker hele lønnen til barne-og ungdomsleder og deler av lønnen til diakon og kantor,  dirigenter for koret MiniVox, samt renholder, store deler av driftsmidlene til trosopplæringen med mer. For å kunne opprettholde dagens aktiviteter trenger vi å øke våre egne inntekter.

Per 1. april 2017 hadde våre faste givere et samlet årlig avtalt beløp på 276 400 kr. For å opprettholde en robust økonomi bør givertjenesten økes til 400 000 kr per år. Dette kan vi nå hvis for eksempel 41 nye givere gir 250 kr i måneden.

Slik kommer du i gang:
Print ut og fyll ut svarkupongen i brosjyren under. Underskriv og send kupongen til menighetskontoret.

Skattefradrag
Det gis skattefradrag for inntil 25 000 kr i året per person. Forutsetningen er at fødselsnummer oppgis.

AvtaleGiro gir deg fordeler:
Du blir varslet minst 7 dager før forfall. Din konto blir automatisk belastet ved forfall. Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften.

Kontaktinformasjon for Voksen menighet

Voksen kirke
Jarbakken 7
0767 Oslo

Kontorets åpningstid:
Man - tors 10-14
Fredag etter avtale
telefon: 23 62 94 50
e-post:
post.voksen.oslo@kirken.no

Voksen sokn
Org.nummer: 976 987 357
Kontonummer: 7087.05.02719
Givertjenesten: 1503.27.58115

Kirkegården:
Kontakt gravferdsetaten
tlf: 22 13 31 80
man - fre 08 - 15