Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

Kristi forklarelsesdag. Matt. 17, 1-19.
Høymesse ved prest Inger Marit Brorson og kantor Mathias Reitan Jacobsen. Dåp og nattverd. Ofring. Kirkekaffe.