Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

2. søndag i Åpenbaringstiden. Joh. 1, 29-34
Høymesse ved sokneprest Anne Pettersen og
kantor Ådne Svalastog. Kirkekoret. Musikere.
Dåp og nattverd. Søndagsskole. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.