Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

5. søndag i påsketiden.
Høymesse ved sokneprest Anne Pettersen og organist Mathias Reitan Jacobsen.
Dåp og nattverd. Ofring. Søndagsskole. Kirkekaffe og
menighetens årsmøte rett etter gudstjenesten.