Søndagsskole

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:Søndagsskolen

 Kontakt: roaldeskildsen@gmail.com