Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.8.2017 - kl.15.30

Til:17.8.2017 - kl.16.00

Sted:Klæbu kirke

Arrangør:Trosopplæringen i Klæbu menighet

Barn som starter i 2.klasse deltar. Ved sokneprest Stendahl, organist Nilsen og menighetsarbeider Fredriksen.