Under- og undredag

Praktisk informasjon

Fra:17.8.2017 - kl.08.30

Til:17.8.2017 - kl.16.00

Sted:Klæbu kirke og omegn

Arrangør:Trosopplæringen i Klæbu menighet

Barn som starter i 2.klasse høsten 2017 inviteres til en dag i kirken. Det blir undring og lek, grilling, natursti og gudstjeneste.