Festspillgudstjeneste Kongsberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Kongsberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: Reidar Aasbø
Organist: Matthias Anger
Prekentekst: Luk 18,35-43
Merknader: Lysekronene tennes og det det reflekteres rundt temaet Løsrivelse. Tania Michelet, musikere, festspillorganist Bjørn Andor Drage, Kongsberg Kantori, kirkens prester og kantorer bidrar. Kirkekaffe og Glogertorte i Rådhuskantina i etterkant.
Nattverd