Ny hjemmeside

Kongsvinger kirkelige fellesråd har inngått avtale med kirkepartner om drift av ny hjemmeside.

Informasjon er en viktig del av kirkens arbeid, og vi håper nye hjemmesider vil tjene til at informasjonsflyten går lettere.
Gi oss gjerne tilbakemelding dersom det er noe du savner på sidene.

Kontaktinformasjon for Kongsvinger kirkelige fellesråd

Kongsvinger kirkelige fellesråd har kontor i Herdahlsalen

Kontoradresse:  Nygata 6, 2213 Kongsvinger

E-post:  post.kongsvinger@kirken.no. Telefon: 62 88 66 80  Telefontid:  Man-fre 10-14