AVLYST: Tårnagentgudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: EE
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Joh 4,4-26
Offerformål: Linken Frelsesarmeen
Nattverd
Dåp