Gudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Mark Drogseth
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Joh 15,26-27
Nattverd