Gudstjeneste Kjerret

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.12.00

Til:13.10.2019 - kl.13.30

Sted:Kjerret

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Jona Lovisa Jonsdottir
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Mark 1,40-45
Nattverd