Høymesse Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.13.00

Til:25.12.2019 - kl.14.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Johannes Øverbø
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Kirkens SOS i Hedmark og Oppland
Nattverd
Dåp