Høymesse Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.7.2020 - kl.19.00

Til:12.7.2020 - kl.20.00

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i treenighetstiden
Liturg: Elisabeth Eriksen
Organist: Maria Skjæveland
Prekentekst: Luk 5,1-11
Offerformål: Egen menighet
Merknader: Friluftsgudstjeneste. Ved dårlig vær, feires gudstjenesten i kirken.
Nattverd