Høymesse Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.11.00

Til:8.3.2020 - kl.12.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Mark Drogseth
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Matt 15,21-28
Nattverd
Dåp