Høymesse Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i åpb.tiden
Liturg: Mark Drogseth
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Linken Frelsesarmeen
Nattverd
Dåp