Høytidsgudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Jona Lovisa Jonsdottir
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Matt 28,1-10
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp