Julegudstjeneste Austmarka kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2019 - kl.16.00

Til:24.12.2019 - kl.17.30

Sted:Austmarka kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Kjell Svarstad
Organist: Tatiana Haraldseid
Prekentekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Egen menighet