Høymesse Brandval kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.30

Sted:Brandval kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Elisabeth Eriksen
Organist: Svein Tormod Bekkhus
Prekentekst: Matt 28,1-10
Offerformål: Care Norge
Nattverd
Dåp