Grunnlovsgudstjeneste Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2018 - kl.11.00

Til:17.5.2018 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Magnus Lindberg
Organist: Kalina Dimitrova-Kristiansen
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: IKO
Nattverd