Gudstjeneste med Tro og Lys Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Øystein Halling
Organist: Svein Skara
Prekentekst: Mark 1,40-45
Nattverd
Dåp