Gudstjeneste Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.11.00

Til:7.2.2021 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Magnus Lindberg Jansvik
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Mark 9,2-13
Nattverd
Dåp

Klikk her for påmelding