Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Jona Lovisa Jonsdottir
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Matt 25,31-46
Nattverd
Dåp