Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Magnus Lindberg Jansvik
Organist: Laila Synnøve Sagli
Prekentekst: Rom 8,31-39
Nattverd
Dåp