Høymesse Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.7.2020 - kl.11.00

Til:12.7.2020 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden
Liturg: Mark Drogseth
Organist: Svein Skara
Prekentekst: Luk 5,1-11
Nattverd
Dåp