Høytidsgudstjeneste Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.11.00

Til:25.12.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: MLJ
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Joh 1,1-14
Nattverd
Dåp