King Kids

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2020 - kl.17.30

Til:26.5.2020 - kl.19.00

Sted:

Arrangør:

King Kids er menighetens barnekor som har fast øvelsessted på Kongsvinger bedehus hver tirsdag fra 17.30-19.00.
Ta kontakt med dirigent Solfrid Haagensen sh768@kirken.no