Lys våken-gudstjeneste Vinger kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.30

Sted:Vinger kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Jona Lovisa Jonsdottir
Organist: Berit Billingsø
Prekentekst: Luk 9,57-62
Offerformål: Søndagsskolen - Hedmark krets
Nattverd
Dåp