Hvis noen nær deg har gått bort og du trenger å vite hva du skal gjøre, eller hvilke valg du kan ta for gravferdsseremonien, klikker du på "Gravferd i kirken". Hvis du har spørsmål om gravplass og gravstell klikker du på "Gravplassen i Lørenskog".