Våre gudstjenester

Her finner du informasjon om de ulike gudstjenestene i Fjellhamar menighet.

Gudstjeneste 1 - kl. 11 (G1)
Hver søndag feires det gudstjeneste kl. 11. Dåp, nattverd, preken,søndagsskole, sang og musikk er stikkord. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. 

Gudstjeneste 2 - kl 17.00 (G2)
G2 er gudstjenesten som feires hver søndag kl.17 i Fjellhamar kirke. Gudstjenesten er uformell og finner sted kl. 17. Lovsangen ledes av et band, og det er undervisning, nattverd og forbønn. Etter gudstjenesten er det kveldsmat i form av for eksempel pizza!