Gudstjeneste Langestrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.10.00

Til:17.2.2019 - kl.11.00

Sted:Langestrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Oddrun Pedersen
Organist: Thomas Størby
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd
Dåp