Familiegudstjeneste Nanset kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.10.00

Til:17.11.2019 - kl.11.00

Sted:Nanset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: Even Sundby
Organist: Tom Georg Rødland
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Menighetens barnearbeid
Merknader: Sprell Levende familiegudstjeneste. Nabago deltar. Kirkeskyss 91316058.
Nattverd