Forenklet gudstjeneste uten nattverd Tjølling kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.09.15

Til:17.5.2019 - kl.10.00

Sted:Tjølling kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Tonje Røgeberg
Organist: Anastasiya Bazhenova
Prekentekst: Luk 17,11-19
Offerformål: Strømmestiftelsen