Gudstjeneste Berg arbeidskirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.30

Sted:Berg arbeidskirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i treenighetstiden
Liturg: Kristin Stensrød Haugen
Organist: Jan Ivar Eikeland
Prekentekst: Matt 7,15-20
Offerformål: Normisjon
Nattverd