AVLYST Fredriksvern kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.10.30

Til:11.4.2021 - kl.12.00

Sted:Fredriksvern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Kjell Markset
Organist: Vidar Høyer
Prekentekst: Joh 21,15-19
Nattverd