Gudstjeneste med nattverd Kjose kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.10.30

Til:28.2.2021 - kl.12.00

Sted:Kjose kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Asle Zimmermann
Organist: Kjell Mardon Frigstad
Prekentekst: Luk 7,36-50
Merknader: Gudstjeneste med plass til inntil 30 personer
Nattverd