Gudstjeneste Kjose kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.10.30

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Kjose kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i treenighetstiden
Liturg: Asle Zimmermann
Organist: Thomas Størby
Prekentekst: Matt 16,24-27
Merknader: Bente Engen Andersen medvirker
Nattverd