Gudstjeneste Kvelde kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.30

Sted:Kvelde kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Randi Abelsen Woldseth
Organist: Jørn Odén Evertsen
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Menighetsbladet