Gudstjeneste Langestrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.10.00

Til:19.1.2020 - kl.11.30

Sted:Langestrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Oddrun Pedersen
Organist: Vigdis Mork Poupart
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nattverd