Gudstjeneste med nattverd Nanset kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.10.00

Til:19.1.2020 - kl.11.30

Sted:Nanset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Bjørn Kinserdal
Organist: Arthur Nygaard
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Merknader: Søndagsskole. Kirkeskyss 98825421
Nattverd