Gudstjeneste Nanset kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.9.2019 - kl.10.00

Til:15.9.2019 - kl.11.00

Sted:Nanset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Olav Sindre Aavik
Organist: Tom Georg Rødland
Prekentekst: Matt 19,27-30
Offerformål: Menighetens Misjonsprosjekt
Merknader: Misjonsgudstjeneste. Kirkeskyss 95147668 Søndagsskole. Østre Kvelde Musikklag synger. Kirkekaffe. Jeed Skjerpe deltar.
Nattverd