Gudstjeneste Tanum kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.30

Sted:Tanum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Asle Zimmermann
Organist: Jan Ivar Eikeland
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Shalom
Merknader: Familiegudstjeneste Bente Engen Andersen