Gudstjeneste Larvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.19.00

Til:19.5.2019 - kl.20.00

Sted:Larvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Oddrun Pedersen
Organist: Halvard Brattvoll
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Blå Kors Norge
Nattverd