Gudstjeneste Stavern kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.19.00

Til:19.5.2019 - kl.20.00

Sted:Stavern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Kristin Stensrød Haugen
Organist: Vidar Høyer
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Menighetens musikkarbeid
Merknader: Musikkgudstjeneste. Sang ved Line Kaupang. Kirkekyss 959 28 508
Nattverd