Gudstjeneste Svarstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.00

Sted:Svarstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Thorild S. Svanemyr
Organist: Kjell Håkestad
Prekentekst: Joh 13,1-17
Merknader: Sang v/Filip Natanael Håkestad. Enkelt kveldsmåltid.
Nattverd