Høymesse Nanset kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.10.00

Til:5.7.2020 - kl.11.30

Sted:Nanset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i treenighetstiden
Liturg: Morten Mathisen Meidell-Pritzier
Organist: Arild Bakke
Prekentekst: Matt 7,15-20
Nattverd