Høymesse Nanset kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.10.00

Til:13.6.2021 - kl.11.30

Sted:Nanset kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Olav Sindre Aavik
Organist: Jørn Odén Evertsen
Prekentekst: Joh 1,35-51
Offerformål: Menighetens Misjonsprosjekt
Merknader: Sommeravslutning for Søndagsskolen
Nattverd