Konfirmasjonsgudstjeneste Hem kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.12.30

Til:19.5.2019 - kl.13.30

Sted:Hem kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Thorild S. Svanemyr
Organist: Kjell Håkestad
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Menighetens konfirmantarbeid