Gudstjeneste uten nattverd Larvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.30

Sted:Larvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Knut Zakariassen, Britt Mari Omsland Zakariassen
Organist: Vigdis Mork Poupart
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Misjonsprosjekt
Merknader: Ungdomsgudstjeneste, musikkelever fra THVS og SVS
Dåp